söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kommunfullmäktige sammanträder den 11 april

Kommunfullmäktige i Säters kommun sammanträder på Folkets Hus i Säter måndagen den 11 april 2016 kl 18.30

Allmänheten inbjuds till frågestund med början kl.18.00 gällande årsredovisningen 2015.

Handlingar till samtliga ärenden finns tillgängliga på kommunens hemsida www.sater.se samt på kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset.

Ärenden:

 1. Månadens blombukett
 2. Behandling av motioner och medborgarförslag
 3. Information om Säterbostäder AB
 4. Information från revisionen
 5. Årsredovisning samt revisionsberättelse för Säters kommun 2015
 6. Kommunfullmäktiges ansvarsprövning
 7. Arvode för uppdrag som god man för ensamkommande barn
 8. Ansökan om kommunal borgen för utbyggnad av fiber i Östra Gustafs
 9. Förslag till nya riktlinjer och placeringsreglemente för Säter kommuns pensionsfond
 10. Förslag till fördelning av extra medel
 11. Arbetsordning för kommunfullmäktige
 12. Utbetalning och redovisning av kommunalt partistöd
 13. Rapport avseende ej verkställda beslut
 14. Förändring av underlag, taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken
 15. Förslag till avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd
 16. Återkallande av beslut om Nya Visit Dalarna
 17. Förslag till Evenemangsstrategi
 18. Genomförandeplan för byggande av nytt särskilt boende för äldre i Säter
 19. Plan för Social hållbarhet
 20. Interpellationer/frågor
 21. Valärenden
 22. Rapporter
 23. Delgivningar

 

Säter 2016-04-01

Maud Jones Jans
Ordförande

Sidan uppdaterad 2016-04-05 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000