måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kommunfullmäktige sammanträder 30 november

Kommunfullmäktige i Säters kommun sammanträder på Folkets Hus i Säter måndagen den 30 november 2015 kl. 16.00

Ärenden

 • Månadens blombukett
 • Delägande och engagemang i Visit Dalarna AB
 • Förslag till Säters biblioteks- och kulturplan
 • Kommunal skattesats 2016
 • Reviderad budget 2016-2018
 • Budgetdirektiv och preliminära ramar 2017 – 2019
 • Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden till allmänheten
 • Svar på motion om webbsändning av KF i Säters kommun
 • Svar på motion om livesändning av kommunfullmäktiges möten
 • Nytt medborgarförslag om behov av orienterings/informationstavlor
 • Nya motioner/medborgarförslag
 • Ändrat debiteringssystem för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
 • Förändring anläggningsavgift VA 2016
 • Förändring brukningsavgift VA 2016
 • Energidirektiv
 • Antagande av områdesbestämmelser för Bispberg
 • Utökad samverkan med lön och pensionsadministration med Falu kommun
 • Förslag till Pensionspolicy
 • Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion
 • Delegering av beslutanderätt att träffa avtal med Migrationsverket om asylplatser för ensamkommande barn
 • Utökning av lokaler för ensamkommande barn
 • Avtal om förvaltningsentreprenad mellan Säters kommun och Säterbostäder AB
 • Kommunalt handlingsprogram LSO (Lagen om skydd mot olyckor) 2015-2018
 • Grundberedskapsplan för Säters kommun
 • Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2016
 • Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2016
 • Interpellationer/frågor
 • Valärenden
 • Information från revisionen
 • Rapporter
 • Delgivningar
 • Utdelning av 2015: års minnesgåvor
 • Utdelning av priset Ung Grokraft
 • Utdelning av Ungdomsledarstipendium
 • Utdelning av Ungdomskulturpris
 • Utdelning av Kulturpris


Sammanträdet är öppet för allmänheten

Säter 2015-11-19

Maud Jones Jans
OrdförandeSidan uppdaterad 2015-11-24 av Christina Mårts
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000