söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kommunfullmäktige sammanträder 21 september

Kommunfullmäktige i Säters kommun sammanträder på Rådhuset i Säter måndagen den 21 september 2015 kl. 18.30

Ärenden

 • Månadens blombukett
 • Information från feriearbetare om konventionen om barnets rättigheter
 • Svar på medborgarförslag om en ny fotbollsplan på IP mot Hagavägen
 • Svar på medborgarförslag om en konstgräsplan på Säters IP
 • Svar på medborgarförslag om att bygga en ny idrottsanläggning
 • Nytt medborgarförslag om hinderbana på IP i Mora By
 • Nytt medborgarförslag om installation av barriär och uppsättande av belysning
 • Nytt medborgarfärslag om parkeringsplatser vid Rådhustorget
 • Svar på motion om framtidens skola
 • Svar på motion om aktiviteter för bättre folkhälsa och aktivare fritid
 • Nya motioner/medborgarförslag
 • Information om kulturnämndens verksamhet
 • Policy och riktlinjer för representation
 • Rapport avseende ej verkställda beslut
 • Revidering av gemensamma nämndens för alkohol, tobak och receptfria läkemedel reglemente och samarbetsavtal
 • Översyn av reglemente och samarbetsavtal avseende tillsyn enligt tobakslagen - rökfria miljöer
 • Årsredovisning 2014, Region Dalarna
 • Tillägg till reviderat avtal om överlåtelse av huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst
 • Utsändning av kommunfullmäktigemöten till allmänheten
 • Tomtpriser kvarteret Folieraren i Gustafs
 • Kommunal huvudmannaskap för förorenade områden
 • Interpellationer/frågor
 • Valärenden
 • Information från revisionen
 • Rapporter
 • Delgivningar


Sammanträdet är öppet för allmänheten

Säter 2015-09-10

Maud Jones Jans
OrdförandeSidan uppdaterad 2015-09-14 av Christina Mårts
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000