söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Insamlingsstart i vårens medborgarundersökning

Den 16 mars kommer 600 kommuninvånare i Säter att få en enkät från SCB med frågor om kommunen som boendeort, om kommunens verksamhet, samt möjlighet till insyn och påverkan.

Kommunen genomför den här typen av enkät vartannat år och syftet är att få en bild av hur kommunens medborgare uppfattar Säter som boendeort, och hur nöjda meborgarna är med de kommunala verksamheten.

De 600 kommuninvånarna utgör ett representativt urval av befolkningen. För att resultatet skall få så hög tillförliitlighet som möjligt vill kommunen ha så hög svarsfrekvens som möjligt. Det är därför viktigt att du som får enkäten tar dig tid till att svara på den. Du kan antingen svara i pappersform eller via nätet. Information om hur du går till väga framgår av SCB:s utskick.

Sidan uppdaterad 2016-03-08 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000