måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Information till allmänheten - Kvarteret Odalmannen

Förberedande arbeten

Säters kommun vill informera om förberedande arbeten inför exploatering av kvarteret Odalmannen. Detaljplanen som är fastställd 1991 har till viss del redan exploaterats men inte fullt ut. Då de finns intresse av att köpa tomter i området idag planerar Säters kommun för vidare exploatering under 2017. Detaljplanens utbredning kan ses via denna länk.PDF

De kommande månaderna kan därför förberedande arbeten komma att genomföras i området. Arbeten kan bestå i exempelvis mätning och utsättning av gator och tomter, dikningsarbeten samt avverkning av skog. Självklart strävar vi alltid efter så lite störning som möjligt men vi ber er samtidigt ha överseende med de arbeten som genomförs.

Frågor kring arbeten ställs lämpligen till Gatuenheten vid Säters kommun. Kontaktuppgifter är:

Säters kommun återkommer med mer information i frågan i takt med att projektet fortskrider.

Vänligen!

Gatuenheten

Sidan uppdaterad 2016-12-01 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000