torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Information om fiberåterställning Säters kommun

Få har undgått den stora utbyggnaden av infrastruktur som pågått i Säter under en tid. Under ca 1-1,5 års tid har stora delar av Säters tätorter försetts med fiber. Totalt har 3 olika bolag förlagt kablage för fiber i kommunen, aktörerna är Dala Elnät, Skanova och IP-Only.

Gatuenheten har arbetat aktivt för att försöka minimera störningarna för allmänheten under tiden arbeten pågått. Självklart har vi inte kunnat förhindra störningar då en stor del av kommunens gator och även grönområden grävts upp. I många fall har aktörerna samförlagt sina ledningar vilket gjort att schaktarbetena minskat, dock har detta ej varit möjligt på alla ställen.

Arbetena går nu in i den sista fasen där såväl Skanova som Dala Elnät är i stort sett klara med sina schaktarbeten. IP-Only har fortfarande arbeten igång. Samtidigt har återställningsarbetena ganska precis påbörjats då asfaltsverken precis startat upp för säsongen.

Gatuenheten har löpande kontakt med de olika bolagen och de tidplaner som kommunen tagit del av visar att återställningsarbetena bör vara klara under augusti 2016. Viktigt att notera att detta är en uppskattad tidplan och förskjutningar kan komma att uppstå. Det gäller också hela Säter varför många delar av kommunen kommer få sina gator återställda tidigare.

Gatuenheten tackar för tålamodet i frågan och konstaterar att vi haft en omfattande utbyggnad av infrastruktur under en relativt kort tidsperiod. Snart har vi dessutom hela gator att färdas på igen.

Säter, den 4 maj 2016

Mikael Spjut

Gatuenheten, Säters kommun


Sidan uppdaterad 2016-05-06 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000