måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Information om åtgärdsvalsstudie

Bytespunkt Säter

Under 2015 och första halvan av 2016 har ett omfattande arbete kring Säters genomfart och stationsområde genomförts. Arbetet har genomförts i form av en Åtgärdsvalsstudie där Trafikverket varit projektägare och Säters kommun samt Region Dalarna har deltagit i arbetsgrupp. Rapporten är nu formellt färdigställd och kan ses via länken längst ner på sidan.

Åtgärdsvalsstudien är första steget i Trafikverkets arbetsprocess och förhoppningarna är att processen ska fortsätta under kommande år med syfte att hitta en väl fungerande lösning för resande i Säters kommun, genom skapandet av Bytespunkt Säter.

Säters kommun vill tacka alla lokala aktörer som bidragit med inspel i arbetet med Åtgärdsvalsstudien. Vi hoppas att ni känt er delaktiga i slutprodukten och att vi tillsammans kommer kunna arbeta vidare med att förverkliga Bytespunkt Säter.

Frågor eller funderingar kring rapporten och dess innehåll tas gärna emot, lämpligen skickas dessa till sbn@sater.se. Ange ”Bytespunkt Säter” i ämnesraden.

 

Säter, den 25 maj 2016

Mikael Spjut

Gatuenheten, Säters kommun


För att läsa rapporten, klicka här.PDF

Sidan uppdaterad 2016-06-21 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000