tisdag 30 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Information om ändringar i plan- och bygglagen

Den 4 juni fattade riksdagen beslut om propositionen "Nya åtgärder som kan göras utan bygglov". Lagändringarna träder i kraft den 2 juli 2014.

Beslutet gäller ändringar i plan- och bygglagen. Ändringarna innebär att fler åtgärder ska kunna göras utan krav på bygglov. Det kommer dock att krävas anmälan samt startbesked från samhällsbyggnadsnämnden innan byggstart.

  • Komplementbyggnader och mindre bostäder på sammanlagt 25 kvadratmeter ska kunna uppföras vid en- och tvåbostadshus.
  • En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med maximalt 15 kvadratmeter.
  • På en- och tvåbostadshus ska också högst två takkupor kunna byggas.
  • Enbostadshus ska kunna inredas med ytterligare en bostad.

För mer information hänvisar vi till Boverkets hemsida:

Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sidan uppdaterad 2014-06-19 av Berit Lindström
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000