måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Inbjudan till samråd, planprogram för lokalisering av särskilt boende (SäBo) i Säter

Planprogrammet syftar till att utreda vilken plats i Säters tätort som är lämpligast att uppföra ett särskilt boende (SäBo) på. Planprogrammet jämför fyra alternativa platser som gallrats fram i ett första skede från ursprungligen nio platser. För de områden som inte blir aktuella för särskilt boende kan annan typ av bostads- eller vårdbebyggelse bli aktuell. Planprogrammet utreder lämpligheten för ändamålen bostäder och vård, där särskilt boende ingår som huvudinriktning.

Syftet med ett planprogram är att bredda kommunens beslutsunderlag och förbättra kunnandet på en övergripande nivå. Samråd sker med sakägare, boende, myndigheter och övriga som bedöms ha väsentligt intresse av programmet. I efterföljande detaljplan ges ytterligare tillfälle för synpunkter för de som då berörs av planen.

Samråd pågår under perioden 2017-03-15 till och med 2017-04-23

Vill du veta mer eller har frågor?

Kom på öppet hus och prata med oss.

Tid: onsdag 19 april kl. 17-19

Plats: Biblioteket i Säter

Planhandlingarna består av ett dokument med text och kartor.

Handlingarna finns tillgängliga här:

På kommunens hemsida: www.sater.selänk till annan webbplats (pdf finns att ladda ner, här)PDF

Rådhuset: Åsgränd 2

Biblioteket i Säter: Skolgränd 6

Så här lämnar du dina synpunkter:

Den som vill lämna synpunkter kan göra det senast 2017-04-23.

Synpunkter lämnas gärna skriftligen till sbn@sater.se eller Samhällsbyggnadsnämnden, Box 300, 783 27 Säter

Upplysningar

Kontakta planarkitekt Sofie Norberg på telefon 0225-55 162 eller e-post: sbn@sater.se

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

 


Sidan uppdaterad 2017-03-15 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000