torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Inbjudan till samråd - Detaljplan för del av Österby 28:6 m fl (Dala Biogas)

Det pågående arbetet med att ta fram en detaljplan för del av Österby 28:6 m fl (Dala Biogas) är nu klart för samråd.

Detaljplanen görs för att skapa förutsättningar för biogastillverkning, rötning, uppgradering samt lagring av och tankställe för biogas.

Planområdet är beläget vid vägkorset mot Österby på Pellesbergets södra sida.

Detaljplanen gäller en verksamhet som är föremål för tillståndsprövning enligt miljöbalken och en miljökonsekvensbeskrivning finns redan upprättad inom ramen för en tillståndsansökan som handlagts av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län. Kommunen har därför inte gjort någon behovsbedömning enligt plan- och bygglagen (PBL) om eventuell betydande miljöpåverkan. 

Ärendet handläggs med normalt planförfarande, vilket innebär samråd och därefter kungörelse och granskning före antagande.

Vill du veta mer? Välkommen på samrådsmöte!

Tid:           Tisdagen den 29 april 2014 kl 18.00

Plats:         Nybo Bygdegård

Samrådshandlingarna finns även tillgängliga på:

Biblioteken i Säter, Enbacka och Stora Skedvi (under ordinarie öppettider) samt Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och Byggenheten, Västra Långgatan 12 under tiden: 2014-04-15 – 2014-05-19.

Fler handlingar som var en del i Länsstyrelsens miljöprövning, se länk till höger.

Den som har synpunkter i ärendet ska framföra dessa skriftligen till Säters kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Rådhuset, Box 300, 783 27 Säter, senast 2014-05-19.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sidan uppdaterad 2014-04-15 av Christina Mårts
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000