söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Inbjudan till dialogmöte

Områdesbestämmelser för Bispberg, Säters kommun, Dalarnas län

Säters kommun föreslår att nya områdesbestämmelser ska upprättas för Bispberg. De består av en karta över området med bestämmelser och en beskrivning. Till områdesbestämmelserna hör även ett häfte med en lokal byggnadsordning för Bispberg, vilken innehåller allmänna råd och rekommendationer i byggnadsvård vid ändringar av befintlig bebyggelse och för ny bebyggelse.

Syftet med de nya områdesbestämmelserna är att säkerställa det riksintresse för kulturmiljövård som Bispberg utgör. Syftet är också att ge kommunen möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen med stor hänsyn till den befintliga miljöns karaktär och särdrag bland annat genom utökad lovplikt.

Området är inte planlagt tidigare, med undantag för områdesbestämmelser för Bispbergs gruva mm, d.v.s. själva gruvområdet och Bispbergs herrgård. Dessa områdesbestämmelser kommer att upphöra att gälla i samband med att nya områdesbestämmelser, som omfattar hela det riksintressanta gruvsamhället, införs.

Det har begärts ett extra möte efter samrådets förändringar innan områdesbestämmelserna går ut på granskning. Vi går tillsammans igenom
hur inkomna synpunkter tagits tillvara.

Vill du veta mer? Välkommen på dialogmöte för samrådsredogörelsen!

Tid:          kl 18:00 tisdag den 18 november 2014

Plats:        Folkets hus i Säter

Samrådshandlingar (se länkar till höger. Handlingarna finns även tillgängliga på:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och Byggenheten, Västra Långgatan 12. Kontakta oss om du behöver ha handlingarna utskrivna.

Upplysningar:

Åke Hjalmarsson, telefon: 0225-55 162 e-post: ake.hjalmarsson@kommun.sater.se

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sidan uppdaterad 2014-10-29 av Berit Lindström
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000