torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Granskning - Detaljplan för Stora Skedvi skola m.m.

Det pågående arbetet med detaljplan för Stora Skedvi skola m.m. är nu klart för granskning.

Säters kommun föreslår att ny detaljplan ska upprättas för Stora Skedvi skola. Planhandlingarna består av en karta med bestämmelser och en beskrivning.

Syftet med detaljplanen är att ersätta del av befintlig byggnadsplan från 1962 för att medge en utbyggnad av Stora Skedvi skola så att verksamheten kan inrymma både skola, förskola och idrottshall. Samt att ändra tillåten markanvändning inom fastigheten Skedvi Kyrkby 34:2 så att pågående användningssätt som handel kan medges.

Planen har tidigare varit ute på samråd och har nu reviderats för granskning. Granskningsskedet är det sista steget innan planen antas och därför den sista möjligheten för allmänheten att lämna synpunkter på planen.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och Byggenheten, Västra Långgatan 12, Säter, samt Biblioteket i Stora Skedvi (under ordinarie öppettider) samt vår hemsida: www.sater.se under perioden 2015-04-29 – 2015-05-13.

Den som har synpunkter i ärendet ska framföra dessa skriftligen till Säters kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Rådhuset, 783 27 Säter, senast 2015-05-13.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENSidan uppdaterad 2015-04-28 av Berit Lindström
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000