torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Gatukontoret ser över vegetation i bostadsområden.

Vi kommer via brev kontakta fastighetsägare som bör göra åtgärder. Syftet med detta är att öka trafiksäkerheten samt att underlätta för våra snöröjningsfordon.

Det Gatukontoret kommer att prioritera är vegetation som växer ut på och över kommunala vägnätet samt växtlighet i gatukorsningar och utfarter.

Vid frågor kontakta Bengt Johansson Gatukontoret Säters kommun. Telefon 0225-55140. e-post bengt.park.johansson@kommun.sater.se

Sidan uppdaterad 2013-10-28 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000