torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Gatuenheten informerar

Under vecka 43 kommer vägarbeten att inledas på Åsenvägen.

Åtgärderna på Åsenvägen indelas i två etapper där etapp 1 inleds med korsningen Åsenvägen / Falkgränd.
Etapp 2 är korsningen Åsenvägen / Varggropsvägen.

Åtgärderna utförs för en tryggare passagen för cykel och gångtrafikanter och utforma en säkrare påstigningsplats för bussresenärer.
Utformningen av Åsenvägen kommer även att bidra till en hastighetsdämpande effekt för fordon.

Under arbetets gång kommer framkomligheten att vara begränsad på Åsenvägen och vi ber er respektera angiven skyltning.

Sidan uppdaterad 2016-10-19 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000