måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Gatuenheten informerar

Det närmar sig vinter igen och gatuenheten är i full gång med planering inför kommande snösäsong. För att underlätta snöröjning och halkbekämpning så ber vi dig som fastighetsägare att se över all vegetation som växer ut över cykel- och gångvägar.

Snötyngda buskar och träd försämrar sikten i trafiken med höjd olycksrisk som följd samt att snöröjningsfordonen skall kunna ta sig fram utan att skada varningslampor, ljusramper och sidospeglar.

Vad gäller som fastighetsägare?

Buskar och träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana. Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana; minst 2,5 m
  • över cykelväg; minst 3,2 m
  • över körbana; minst 4,6 m

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Vi ber dig kontrollera om du som fastighetsägare bör göra några åtgärder.
Har du frågor eller funderingar så kontakta gärna oss på Gatuenheten.

Bengt Johansson 0225-55140 bengt.park.johansson@kommun.sater.se

Lars Hjorth 0225-55240 Lars.hjorth@kommun.sater.se


Sidan uppdaterad 2015-09-17 av Else-May Jansson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000