söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Förbättrad trafikmiljö vid Kungsgårdsskolan

Nu inleds arbetet med ombyggnad av gång- och cykelvägen på Västra Långgatan och ombyggnad av Storgatan

Under oktober kommer arbete att utföras för att göra klar trafikmiljön runt Kungsgårdsskolans portal. 

Arbetet går ut på att förlänga gång- och cykelvägen som är påbörjad så att den går hela vägen förbi portalen och Jumbo.

Storgatan byggs om med farthinder och upphöjd körbana. Det ger bättre möjlighet att stanna för att släppa av eller hämta upp elever än idag. Den gråmarkerade delen av StorgatanPDF blir också ”gångfartsområde” precis som vid Rådhustorget.

Arbeten kommer att ske mellan portalen och Jumbo och på Storgatan. Avspärrningar kommer att sättas upp så att eleverna inte utsätts för någon risk.

Tänk också på att det kan bli lite svårare att ta sig in på skolområdet runt portalen på grund av avspärrningar. Eftersom Storgatan också ska göras om kommer det under perioder inte gå att köra bil där.

Mer informationPDF


Sidan uppdaterad 2014-09-23 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000