tisdag 30 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Förändringarna fortsätter i Säterdalen!

Säters kommun har inlett ett arbete med att återställa natur- och kulturområden i Sä­terdalens folkpark. Tanken är att ta ett samlat grepp från den nya Samhällsbyggnads­förvaltningen. Gatuenheten och Miljöenheten har därför samarbetat kring hur vi tillsammans kan skapa en tilltalande miljö för både människor och natur.

Under våren har arbeten inletts som kanske gör att naturen kommer att se lite annorlunda ut än vad vi vant oss med under de senaste decennierna. Avsikten är dock att gynna lövskog, bevara lövskogskänslan, gynna insektsliv och markfloran samt röja fram stigar. Åtgärderna ska öka rekreationsvärdet för besökare samt locka till nyfikenhet. Vi kör igång igen 25 augusti och jobbar på under hösten.

Detta kommer vi att göra:

  • Vid nedfarten kommer siktlinjer att röjas med försiktighet. Vissa framtida träd­ämnen sparas. Detta görs manuellt med hänsyn till värdefull vegetation. Syftet är att skapa nyfikenhet och locka besökare ut i landskapet.
  • Större och mindre granar tas bort helt. Döda träd lämnas. Syftet är att bevara lövskogskaraktären, till fromma för exempelvis vitryggig hackspett.
  • Försiktig gallring och skapande av gläntor. Man ökar då ljusinsläpp som gynnar insektsliv och markflora.

Ambitionen i detta sammanhang är att tillvarata såväl naturvärden (biologi, geologi), som värden för turism och friluftsliv, inklusive industri- och nöjeshistoria. Särskilt viktigt är att beakta områdets upplevelsevärden för barn och ungdomar.

Kontaktuppgifter:     Marie-Louise Trygg                 Staffan Jansson
                               Gatuenheten                          Miljöenheten
                                0225-55 486                         0225-55 382

Sidan uppdaterad 2014-08-21 av Else-May Jansson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000