torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Karta över planområdet

Detaljplan för Industrihuset, del av Fabriken 6

Det pågående arbetet med detaljplanen för Industrihuset, del av Fabriken 6 är nu klart för samråd

Detaljplanen görs för att medge en avstyckning av en del av Fabriken 6
i samband med att kommunens industrihus överlåts till en ny ägare.

Planområdet är beläget norr om Dalabanans stationsområde i anslutning till Kungsvägen.

Planärendet avses handläggas enligt de regler som gäller för så kallat enkelt planförfarande, vilket innebär att det inte kommer att bli föremål för offentlig granskning, utan bara sändas ut till berörda för synpunkter. Därefter är avsikten att planärendet ska gå vidare för antagandeprövning.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningens Miljö- och Byggenhet, Västra Långgatan 12, samt vår hemsida: www.sater.se under tiden 2013-09-25 – 2013-11-05.

Den som har synpunkter i ärendet ska framföra dessa skriftligen till Säters kommun, Jävsnämnden, Rådhuset, Box 300, 783 27 Säter, senast 2013-11-05.

JÄVSNÄMNDEN

Sidan uppdaterad 2013-10-28 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000