tisdag 30 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Den 25-26 april infaller den stora biltvättardagen

Här får du tips om hur du tvättar din bil på bästa sätt.

Tvätta miljörätt, tvätta i biltvätt!

I Sverige görs ca 30 miljoner biltvättar per år, varav 20 miljoner görs utanför en biltvätt hemma på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Utsläppet från en tvätt kan verka litet, men många små utsläpp ger sammanlagt en stor påverkan. Ca 2000 ton olja, 5000 ton avfettning, bilschampo och bilvax och 5,5 ton tungmetaller släpps årligen ut från biltvättar på gatan.

Det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat ner i gatubrunnar och hamnar sedan i bäckar, sjöar, vattendrag och kommunens avloppsreningsverk. Reningsverken är inte byggda för att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada reningsprocessen. Föroreningarna från en tvätt kan bli kvar i mark och vatten under lång tid. Så var och hur du tvättar din bil idag kan ha betydelse under en lång tid framöver!


Två steg mot en bättre miljö:

1. Tvätta din bil i en biltvätt.
Tvätta inte bilen hemma på gatan utan åk till en modern biltvättsanläggning, antingen en automattvätt eller en ”gör-det-själv-hall”. I dessa anläggningar renas avloppsvattnet. Det allra bästa är naturligtvis att du väljer en miljömärkt biltvätt.

2. Använd miljömärkta produkter.
En stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvättvattnet kommer från bilschampo och avfettningsmedel. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning och bilvax som är lika effektiva som de gamla produkterna. Sök på Kemikaliesvepet på Naturskyddsföreningens webbplats www.snf.se. Där hittar du aktuella listor på miljöanpassade bilvårdsprodukter som är lämpligast att använda.


Om du ändå måste tvätta bilen hemma

Då kan det vara acceptabelt att utföra enstaka, lättare tvättar hemma, om du beaktar följande råd:

1. Kontrollera att du är långt från enskilda vattentäkter och att du inte befinner dig inom vattenskyddsområde!

2. Ställ bilen på gräsmattan (grusplan i andra hand).

3. Tvätta med miljöanpassade bilschampon. Mikroorganismer i marken kan då bryta ner en del av ämnena innan de når grundvatten och ytvatten.

4. Använd inte avfettningsmedel, inte ens miljöanpassade.

Sidan uppdaterad 2015-04-24 av Berit Lindström
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000