tisdag 30 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Dags att ansöka om fondmedel

Säters Kommun förvaltar ett antal sociala stiftelser ur vilka du kan ansöka om medel.

Det är de dels de sociala stiftelserna som vänder sig till förebyggande insatsr för barn och till aktiviteter för personer med psykisk funktionsnedsättning och dels Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond som vänder sig till personer med reumatisk sjukdom.

Säters Kommun förvaltar ett antal sociala stiftelser ur vilka du kan ansöka om medel, förutsatt att du uppfyller de kriterier som gäller.

Avkastning från de sociala stiftelserna

Stiftelsernas avkastning ges till enskilda personer och grupper:

  • För förebyggande arbete med barn i skolåldern från låg- till mellanstadiet
  • Till aktiviteter för personer med psykiska funktionsnedsättningar, där andra ersättningsformer saknas

Avkastning från Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond

Stiftelsens avkastning ges till enskilda personer:

  • Med reumatiska sjukdomar - Läkarintyg skall bifogas ansökan


Ansökningshandlingar finns att hämta i Rådhusets reception eller på kommunens hemsida www.sater.selänk till annan webbplats.

Ansökningar ska vara inlämnade senast den 10 april 2015
till Säters Kommun, Socialförvaltningen, Box 300, 783 27 Säter.

Märk kuvertet med ”Fondansökan”

Länk till blankett för fondasnökanPDF

Sidan uppdaterad 2015-02-27 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000