söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Bokslutsprognos 2014 för Säters kommun

Resultatet för år 2014 prognostiseras vid uppföljningstillfället till + 11,1 mkr, vilket är 15,5 mkr bättre än budgeterat.

I resultatet ingår en avkastning på pensions-förvaltningen på 4,9 mkr, samt ett tillskott från pensionsförvaltningen på 6,6 mkr, Säterbostäders återbetalning av villkorat aktieägartillskott på 9 mkr, reavinst vid fastighetsförsäljning på 2,3 mkr och ett tillskott från resultatutjämningsreserven på 3,0 mkr. Då dessa poster skall avräknas/tilläggas vid en avstämning mot balanskravet är resultatet i praktiken ett resultat på + 4,4 mkr.

Bokslutsprognos 2014PDF


Sidan uppdaterad 2015-02-18 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000