lördag 27 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Barn- och utbildningsnämnden beställer fler skollokaler vid Kungsgårdsskolan

Det behövs fler klassrum på Kungsgårdsskolan för att rymma all verksamhet

Under läsåret 2014-15 inryms årskurs sex (två klasser) i Klockarskolan. Klockarskolan har aviserat att dessa rum kommer att behövas för den egna verksamheten under kommande läsår. Eftersom det tillkommer tre nya förskoleklasser på Kungsgårdsskolan när de två sexorna blir sjuor behövs tre nya klassrum för att klara verksamheten. På sikt kommer skolan att behöva byggas ut/om, men under tiden kommer behovet att behöva lösas med tillfälliga lokaler.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att av samhällsbyggnadsnämnden beställa tre klassrum med biytor för att klara behovet av undervisning vid Kungsgårdsskolan från höstterminen 2015.


Sidan uppdaterad 2014-11-19 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000