torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Avveckling av de nationella gymnasieprogrammen vid Dahlander kunskapscentrum

Förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott att avveckla de nationella programmen på Dahlander kunskapscentrum

Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat ett förslag till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige i Säters kommun att besluta om att:

1. Avveckla ungdomsgymnasiets nationella program på Dahlanders kunskapscentrum.

2. Uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att ta fram en avvecklingsplan för de nationella programmen på ungdomsgymnasiet vid Dahlanders kunskapscentrum och att programmen på ungdomsgymnasiet ska vara helt avvecklade senast 2017-07-01.

Ett eventuellt beslut om att avveckla de nationella programmen vid Dahlander kunskapscentrum innebär att inga nya elever kommer att tas in till de nationella programmen vid skolan, det vill säga till Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsrogrammet, Teknikprogrammet och Vård- & omsorgsprogrammet. De två introduktionsprogrammen Individuellt alternativ (IMIND) och Språkintroduktion berörs inte av beslutet om avveckling.

För de elever som har påbörjat sin utbildning på de nationella programmen vid Dahlander kunskapscentrum gäller fortfarande att de har rätt att slutföra sin utbildning på programmet.


Sidan uppdaterad 2015-05-08 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000