söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Angående det svåra väglaget

Framkomligheten på gatorna i Säter är för tillfället något begränsad, framförallt på grund av halka och stora mängder is. Detta är tyvärr resultatet av de stora mängder snö som föll för några veckor sedan. Denna typ av väglag är svårhanterligt då isen tinar på dagarna och fryser igen på nätterna. Det gör att exempelvis det grus vi lägger ut fryser över.

Gatuenheten arbetar aktivt med att minimera risken för halkolyckor och att säkra framkomligheten för innevånarna. Halkbekämpning sker dagligen och fokus ligger i första hand på korsningar, nivåskillnader och sträckor där många går och cyklar. Gatuenheten kommer också från och dagens datum ta in extra resurser i form av en väghyvel för att så gott det går få bort is på de värsta ställena. Arbetena kommer att fortgå de närmaste dygnen. Då endast en hyvel finns att tillgå kommer arbetet att sträcka sig över en längre tidsperiod än vad exempelvis en snöröjning gör.

I övriga delar av kommunen ser väglaget bättre ut varför endast halkbekämpande åtgärder genomförs initialt. Vidare ses väglaget över dagligen och nya beslut tas allt eftersom situationen utvecklas.

Vänligen

Gatuenheten


Sidan uppdaterad 2015-02-11 av Berit Lindström
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000