fredag 28 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Unga till arbete

Unga till arbete

Enkätundersökning 20-24 år

Just nu håller vi på med en kartläggning som omfattar alla ungdomar mellan 20-24 år och som bor i Säters kommun. Syftet är dels att erbjuda det stöd Unga till Arbete kan ge, men också för att få ett bättre underlag på hur det ser ut för er ungdomar i kommunen. Därför behöver vi just din hjälp att besvara enkäten. Det är några enkla frågor som bara tar någon minut att besvara och dina svar är konfidentiella.

Klicka här för att komma till undersökningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du några funderingar eller känner för att träffas förutsättningslöst för att bolla idéer för din framtid får du mer än gärna höra av Dig!

Tack för din tid och medverkan, dina svar är oerhört viktiga i vår kartläggning.

 

Varför Unga Till Arbete (UTA)

Dalarna har de senaste åren haft stora årskullar som avslutat sina gymnasiestudier. Parallellt med detta pågår ett generationsskifte på arbetsmarknaden. Förutsättningarna borde vara goda för att arbetsgivare och arbetssökande ska finna varandra. Trots detta står många ungdomar utanför arbetsmarknaden. Anledningarna är naturligtvis flera, men brist på arbetslivserfarenhet, ”fel” programval till gymnasiet vilket medför avhopp eller dåliga betyg, blygsel, brist på kontaktnät eller helt enkelt att inte hitta jobben är andra parametrar som spelar in. Det innebär dock INTE att man inte vill eller kan arbeta! Det visar med all tydlighet resultaten för ungdomarna som hittills passerat Unga Till Arbete.

Unga Till Arbete i Säter

Unga till arbete har bedrivits i Säter sedan hösten 2010. I nov 2016 hade ca 170 ungdomar i åldern 16-24 år deltagit och av dessa har ca 63% gått vidare till studier eller arbete. I Unga Till Arbete får ungdomarna möjlighet att, med stöd av en handledare, arbeta fram individuella handlingsplaner. Både praktikperioder och vidareutbildning kan ingå, men slutmålet är alltid detsamma- egen försörjning. ESF-projektet Unga till Arbete avslutas i december 2017 och återgår sedan som en ordinarie verksamhet i kommunen. Den viktigaste samarbetspartnern är naturligtvis de arbetsplatser som möjliggör tillfälle för en deltagare att visa vad man kan och vill. Det leder ofta vidare till resultat som gagnar både individ och arbetsplats.

Förhållningssätt

Det är bara den unga människan själv som kan ta ansvar för sitt eget liv. Men bemötandet och förhållningssättet från vuxna är avgörande för att motivera deltagarna och hjälpa dem att komma vidare. Vi måste skapa möten och relationer där ungdomar blir sedda och tas på allvar. Detta bidrar till att stärka deras självförtroende och självbild.

Vill du veta mer om projektet hittar du information härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkar till artiklar om Unga till arbete:

Länk till artikel 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till artikel 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU flagga
Sidan uppdaterad 2017-04-04 av Ulrika Anderson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Unga till arbete
  • Linda Jonsson
  • Kursledare
  • Tel: 0225-55 666
  • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000