måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Regionalt serviceprogram

På uppdrag av Regeringen har Länsstyrelsen i Dalarna tillsammans med ett brett partnerskap utarbetat ett regionalt serviceprogram.
Serviceprogrammet är en handlingsplan för hur arbetet med servicefrågor ska bedrivas i länet 2010-2013. Målet är att boende, företagare och besökare i Dalarna ska ha bra tillgänglighet till kommersiell och offentlig service.
Program består av åtta projekt, så kallade insatsområden.
 • Aktiva servicestrategier
 • Konsekvensanalyser
 • Offentliga inköp av varor, tjänster och entreprenader
 • Kompetensutveckling och nätverksbyggande för kommersiella aktörer
 • Mötesplatser för service i samverkan — offentlig, kommersiell och ideell
 • Ungdomars engagemang i lokal utveckling
 • Tillgänglighet till service för personer med funktionsnedsättning
 • Påverka statliga bolags och myndigheters regelverk

Mer information om respektive insatsområde finns i bilagan till höger.

Sidan uppdaterad 2011-03-04 av Christina Mårts
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten
 • Helena Åkerberg Hammarström
 • Näringslivschef
 • Tel: 0225-55 138
 • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000