måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Vintersol

Foto: Anders Olofsson

Landsbygdsutveckling

Säters kommun som består av fyra kommundelar har en befolkning på 11 000 invånare. Majoritet av befolkning bor på landsbygden som präglas av engagerade invånare. Näringslivsenhetens arbete med landsbygdsutveckling innebär främst stöd och stimulans till de aktörer som vill vidareutveckla idéer med syfte att skapa tillväxt inom kommunen. Det lokala initiativet och engagemanget värdesätts högt och är av stor vikt för utvecklingen av hela kommunen.

Det är EU som anger inriktningen för landsbygdspolitiken. Majoriteten av de stödmöjligheter som finns tillgängliga för landsbygdsutveckling framöver utgår från det nya Landsbygdsprogrammet som startades 1 januari 2007 och således utgör vårt viktigaste verktyg att jobba med.

Länsstyrelsen är en samarbetspart som arbetar aktivt med Landsbygdsutvecklingsfrågorna i syfte att landsbygdens möjligheter för företagande, sysselsättning och som attraktiv livsmiljö stärks. Dalarnas landsbygdsprogram 2006-2012 är ett operativt program kopplat till Dalastrategin. Programmet beskriver vision, prioriterade insatsområden, mål och förslag på åtgärder för att nå målen. Dessutom har en genomförandestrategi för Dalarna utarbetats för tillämpningen av det Nationella landsbygdsprogrammet 2007-2013. Strategin är ett viktigt verktyg i för att uppnå de mål som finns i Dalarnas landsbygdsprogram och anger ramar, prioriteringar och insatser för arbetet med landsbygdsutveckling i Dalarna. Samtliga dokument finns tillgängliga till höger.
 

Sidan uppdaterad 2015-04-22 av Linda Sigfridsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000