torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Gamla Yxfabriken

Företagsetablering

Företag som vill etablera sig i Säters kommun kan vända sig till oss för råd och stöd i olika frågor. Det  kan gälla lämpliga lokaler, mark för nybyggnation, bidrag till om- och tillbyggnader.

I anslutning till en nybyggd rondell, nära bebyggelse och med skyltläge mot riksväg 70 finns det nya handels- och småindustriområdet Kullsveden. Ytterligare information om området finns i pdf:en till höger under tjänster och information.

Sidan uppdaterad 2016-09-23 av Ulrika Anderson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten
  • Kjell Bergqvist
  • Näringslivsutvecklare
  • Tel: 0225-55 150
  • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000