lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Samråd

Även om en åtgärd inte kräver tillstånd eller anmälan enligt Miljöbalken kan den ha en väsentlig påverkan på naturmiljön. I sådana fall är du som vill utföra åtgärden skyldig att anmäla den för samråd. Exempel på verksamheter och åtgärder som det oftast är motiverat att anmäla för samråd är:

 • större schaktningar
 • större dräneringar
 • upptagande av ledningsgator
 • omvandling av åker till skogsmark
 • skydds- och kompensationsdikning
 • uppförande av radio- och telemaster
 • tippningar och upplag av schakt- och rivningsmassor
 • utförande av vägar
 • organiserat friluftsliv

Samråden ska normalt ske med Länsstyrelsen. Samråden kring master, ledningar och massor har dock överlåtits till kommunen. Vill du utföra sådana åtgärder ska du därför kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sidan uppdaterad 2016-06-21 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Samhällsbyggnads- förvaltningen
 • Staffan Jansson
 • Biolog/Miljöinspektör
 • Tel: 0225-55 382
 • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000