lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Naturvård

Säters kommun har en rik och varierad natur, med Säterdalen som den klart lysande stjärnan. Genom sitt läge på den naturliga norrlandsgränsen ("limes norrlandicus") finns både nordliga och sydliga arter och naturtyper representerade.
 
Rakt genom kommunen går Dalälven som en pulsåder. Avståndet till älven präglar i hög grad kommunens natur. Närmast älven finns näringsrika sedimentmarker, vilka bildades när partiklar avsattes på botten av den stora havsvik som efter istiden sträckte sig upp mot det som idag är Siljan och Orsasjön. Dessa har tidigt koloniserats och omvandlats till odlad bygd. På ömse sidor därom utbreder sig ett småkuperat landskap, där barrskogen dominerar. Här och var i dessa skogar finns också lämningar av fäbodar, gruvor, hyttor m.m. som påminner oss om våra föregångare i bygden.

Sidan uppdaterad 2016-05-18 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • Staffan Jansson
  • Biolog/Miljöinspektör
  • Tel: 0225-55 382
  • Skicka e-post

Besöksadress


Västra Långgatan 12
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000