lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Vatten

Mycket av våra mänskliga aktiviteter påverkar förr eller senare vattnet - såväl sjöar och vattendrag som hav och även grundvattnet. Rent vatten är en naturtillgång där Sverige är lyckligt lottat jämfört med de flesta andra länder, men det krävs en medvetenhet om värdet av dessa resurser för att de ska kunna bibehållas.
 
Försurning
När svavel och kväveoxider från förbränning och trafik släpps ut i luften löser de sig i vatten och bildar med tiden svavel- och salpetersyra. Detta är den kortfattat bakgrunden till försurningen. Genom minskade utsläpp har situationen förbättras, men fortfarande behövs kalkning av vatten för att värna livet i vattnet. Detta liksom övervakningen av vattenmiljöerna sker till största delen genom Länsstyrelsens försorg.

Övergödning
Övergödning av vattenmiljöer genom läckage från skogs- och  jordbruksmark samt bristfälliga avlopp är ett annat problem av relativt stor omfattning i kommunen. Näringsämnena får alger och vattenväxter att tillväxa och när dessa sedan bryts ned under vintern riskerar syrebrist att uppstå i djupare vattenlager. Kommunen och Länsstyrelsen i samverkan har under senare år inlett ett aktivt samarbete för att kartlägga och åtgärda dessa problem i bl.a. Rasjöns och Hyens avrinningsområden.

Kemikalier
Vi lever i en tid när allt fler kemikalier cirkulerar i samhället. Många av dessa riskerar att hamna i våra vatten och ge effekter som inte alltid kan överblickas i förväg. Det vi kan göra som människor är att tänka efter innan vi köper och använder olika produkter vad de innehåller och vart de tar vägen. Fråga gärna i affären om du är osäker på om produkten kan påverka vattenmiljön. Häll aldrig aldrig ut kemikalier i avloppet; du får lämna dem gratis på sorteringscentralen.

Sidan uppdaterad 2016-06-21 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • Staffan Jansson
  • Miljöinspektör
  • Tel: 55 382
  • Skicka e-post
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000