lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Värmepumpar

Att installera en värmepump för vatten- jord- eller bergvärme är anmälningspliktigt, enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan görs via en blankett som hittas i blankettarkivet. Den skickas därefter ifylld och komplett med tillhörande bilagor till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fastighetsägaren ansvarar för att installation av värmepumpsanläggning som sker inom tomtgräns. Vid installation utanför tomtgräns skall ett medgivande från markägare finnas. Anmälningsblankett hämtas från blankettarkivet. Observera att situationsplan ska skickas med som bilaga. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan på begäran skicka eller e-posta en karta för ändamålet. För handläggning av anmälan av installation av värmepump tas en avgift ut.

Sidan uppdaterad 2016-05-20 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • Staffan Jansson
  • Miljöinspektör
  • Tel: 0225-55 382
  • Skicka e-post

Besöksadress


Västra Långgatan 12
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000