torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Miljöfarlig verksamhet

Vad menas med miljöfarlig verksamhet?

En verksamhet som kan ge olägenhet för människors hälsa eller miljön är miljöfarlig. Hit räknas bland annat utsläpp av avloppsvatten och användning av mark och byggnader, till exempel att driva en verkstad. Mobila verksamheter som ger tillfälliga störningar berörs också, till exempel krossverk eller mellanlagringsstationer.

Krav på verksamhetsutövare

Verksamhetsutövaren är den som bedriver en miljöfarlig verksamhet och som är den ytterst ansvarig för anläggningen. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta de försiktighetsåtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Man ska även skaffa sig den kunskap som krävs för att minimera negativa effekter på människans hälsa eller miljön.

Anmälan

Beroende på typ av miljöfarlig verksamhet och omfattning kan en anmälan behöva göras innan en verksamhet påbörjas. Enligt lag är det alla verksamheter med beteckningen C i Miljöprövningsförordningen (2013:251) som ska vara anmälda till kommunens miljöenhet innan verksamheten påbörjas. Till höger hittar du länk till Miljöprövningsförordningen.

Ska du starta en verksamhet bör du anmäla detta till kommunens miljöenhet för att reda ut om en anmälan krävs. Större ändringar eller utökningar bör heller inte göras förrän anmälan gjorts.  Anmälan ska lämnas till kommunens miljöenhet senast 6 veckor innan du planerar att starta verksamheten eller att genomföra ändringen. Blankett för anmälan finns att hämta på hemsidan under Blanketter.

Återkommande tillsyn

Miljöenheten bedriver återkommande tillsyn på vissa miljöfarliga verksamheter där kommunen är tillsynsmyndighet. Miljöenheten har sedan några år tillbaka en flerårsplanering för den återkommande tillsynen.


Sidan uppdaterad 2016-05-16 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • Åsa Mårdberg
  • Miljöinspektör
  • Tel: 0225-55 132
  • Skicka e-post
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000