måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Luft

Luftföroreningar kan vålla sjuklighet och förkorta den förväntade livslängden hos människor. Luftföroreningar bidrar även till växtskador, korrosion, nedstmutsning och klimatförändringar.

Utsläpp av luftföroreningar sker bl.a. från transporter, uppvärmning samt vid industriproduktion. Luftföroreningar transporteras även med vindar över gränser från andra länder för att falla ner direkt eller med nederbörd. Ett tydligt tecken på att luftföroreningar färdas långt är att snön i Skåne ibland färgas röd av sand från Saharaöknen. Svaveldioxid, kväveoxid och ozon samt små partiklar från förbränning och trafik stannar länge i atmosfären och hinner spridas över stora avstånd. Luftföroreningar kan även bilda partiklar i atmosfären som växer och därefter faller ner i havet eller på markytan.

I Säter har det genomförts mätningar av utomhusluften. Mätningarna visade att luftkvaliteten är god. Problem med luften kommer främst från uppvärmningen av bostäder. Mer information finns hos Samhällsbyggnads- förvaltningen.


Sidan uppdaterad 2016-06-21 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • Åsa Mårdberg
  • Miljöinspektör
  • Tel: 0225-55 132
  • Skicka e-post

Besöksadress


Västra Långgatan 12
Tjänster och information
Externa länkar
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000