fredag 28 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Köldmedier

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Dessa kan bestå av ämnen som bryter ned ozonskiktet (CFC och HCFC) eller bidrar till växthuseffekten (CFC, HCFC och HFC). Har du en restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär eller förvaltar fastigheter. Då är det viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av utrustningar som innehåller köldmedier.

Anmälan om installation eller konvertering av utrustning

Innan installation eller konvertering sker av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska miljö- och byggenheten informeras om detta i god tid innan. Enligt kommunens fastställda taxa tas fast avgift ut för handläggningen. Avgiften baseras på 1 timmes handläggning.

Återkommande kontroll - intervaller

För att säkerställa att köldmedieaggregat är i bra skick krävs läckagekontroller. Kontrollerna ska ske enligt intervallen i länken nedan.

 1. För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter: minst 1 gång var tolfte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst 1 gång var tjugofjärde månad.
 2. För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 500 ton koldioxidekvivalenter: minst 1 gång var sjätte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst 1 gång var tolfte månad.
 3. För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer: minst 1 gång var tredje månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst 1 gång var sjätte månad.

Kontrollen ska utföras av ett företag som är certifierat. I Sverige är det Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT) som certifierar personal och företag inom kylområdet. För mer information om certifierade företag se INCERTs hemsida.

Rapportering av kontrollen

Om den totala köldmediemängden på din anläggning överstiger 14 ton koldioxidekvivalenter ska du senast den 31 mars varje år ha lämnat in en rapport för utförd läckagekontroll till miljö- och byggenheten. I den totala köldmediemängden inräknas inte stationära utrustningar som innehåller mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter. Enligt kommunens fastställda taxa tas en fast avgift ut vid granskning av rapporteringen. Avgiften baseras på 2 timmars handläggning.

Vad ska rapporteringen innehålla? Läs mer häröppnas i nytt fönster


Miljösanktionsavgift

Enligt miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut för bland annat följande överträdelser:

 • Att inte informera tillsynsmyndigheten innan du installerat eller konverterat utrustning med 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.
 • Att inte rapportera in läckagekontroller i tid till tillsynsmyndigheten (31 mars efterföljande kalenderår).
 • Att inte göra läckagekontroller enligt de intervall som står i förordningen.
 • Att inte anlita en certifierad person och/eller företag för installation, kontroller med mera.


Sidan uppdaterad 2017-03-01 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Samhällsbyggnads- förvaltningen
 • Åsa Mårdberg
 • Miljöinspektör
 • Tel: 0225-55 132
 • Skicka e-post
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000