måndag 20 februari 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Köldmedier

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Dessa kan bestå av ämnen som bryter ned ozonskiktet (CFC och HCFC) eller bidrar till växthuseffekten (CFC, HCFC och HFC). Har du en restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär eller förvaltar fastigheter. Då är det viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av utrustningar som innehåller köldmedier.

Installation av ny utrustning

Innan ny utrustning, som innehåller 10 kg köldmedier eller mer installeras ska Miljöenheten informeras minst 6 veckor innan installationen. Läckagekontroll ska göras i samband med installation. Enligt kommunens fastställda taxa tas timavgift ut för granskning av rapporteringen.

Återkommande kontroll - intervaller

För att säkerställa att köldmedieaggregat är i bra skick krävs läckagekontroller. Kontrollerna ska ske enligt intervallen i länken nedan.

Från och med januari 2015 gäller nya intervaller, läs mer häröppnas i nytt fönster

Kontrollen ska utföras av ett företag som är certifierat. I Sverige är det Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT) som certifierar personal och företag inom kylområdet. För mer information om certifierade företag se INCERTs hemsida.

Rapportering av kontrollen

Om den totala köldmediemängden på din anläggning överstiger 10 kg ska du senast den 31 mars varje år ha lämnat in en rapport för utförd läckagekontroll till Miljöenheten. I den totala köldmediemängden inräknas inte stationära utrustningar som innehåller mindre än 3 kg köldmedium. Enligt kommunens fastställda taxa tas en fast avgift ut vid handläggning av rapporteringen. Avgiften baseras på två timmars handläggning.

Vad ska rapporteringen innehålla? Läs mer häröppnas i nytt fönster


Miljösanktionsavgift

Enligt miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut för bland annat följande överträdelser:

  • Att inte informera samhällsbyggnadsnämnden innan du installerat en applikation med 10 kg köldmedium eller mer.
  • Att inte rapportera in läckagekontroller i tid till samhällsbyggnadsnämnden (31 mars efterföljande kalenderår).
  • Att inte göra läckagekontroller enligt de intervall som står i förordningen.
  • Att inte anlita en certifierad person och/eller företag för installation, kontroller med mera.
Sidan uppdaterad 2016-11-25 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • Åsa Mårdberg
  • Miljöinspektör
  • Tel: 0225-55 132
  • Skicka e-post
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000