fredag 28 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Vad gäller för cisterner?

En cistern kan vara nedgrävd, en s.k. farmartank ovan jord utomhus, eller en vanlig inomhustank för eldningsolja. Om diesel eller eldningsolja läcker ut i mark eller vatten kan detta orsaka stora miljöproblem och dessutom krävs kostsamma saneringsarbeten. Lagring av brandfarliga vätskor omfattas därför av vissa bestämmelser med bl.a. krav på återkommande kontroller av cisternen.

Installera en cistern

Om du planerar att installera eller att börja använda en cistern som inte är trycksatt kan du behöva skriftligen informera kommunens miljöenhet. Detta gäller om du omfattas av nedanstående punkter:

 • Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1m³.
 • Cistern ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer 1m³ - 10 m³. Cisterner inomhus är undantagna.
 • Hantering av mer än brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Meddela oss i god tid innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds. Enligt kommunens fastställda taxa tas en fast avgift ut vid handläggning av en ny cistern.  Avgiften baseras på 2 timmars handläggning.

Cistern som tas ur bruk

När en cistern tas ur bruk ska ett skriftligt intyg skickas till kommunens miljöenhet. För att klassas som tagen ur bruk ska cisternen tömmas, rengöras och det ska inte vara möjligt att fylla på cisternen igen. För detta arbete är det lämpligt att anlita ett saneringsföretag. Avfallet från saneringen ska tas omhand som farligt avfall. Påfyllningsanordningen kan göras obrukbar genom att ledningarna tas bort eller plomberas och att överfyllnadsskyddet tas bort. Nergrävda cisterner bör grävas upp och tas bort. Om cisternen inte tas bort bör den sandfyllas. Vid anmälan om cistern som tagits ur bruk tas ingen avgift ut.

Läckage

Om du upptäcker att olja läckt ut i marken eller i byggnaden ska du snarast informera miljöenheten. Innan en eventuell sanering påbörjas ska det anmälas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Miljösanktionsavgift

Enligt miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut för följande överträdelser:

 • Att inte informera Samhällsbyggnadsnämnden om installation av en cistern.
 • Att inte utföra installationskontroll eller revisionskontroll.
 • Att inte utföra återkommande kontroll som står i föreskrivet.

Mer information finns här:

När krävs tillstånd?öppnas i nytt fönster

Speciella regler inom vattenskyddsområdenöppnas i nytt fönster

När behöver jag kontrollera min cistern?öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2016-05-16 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Samhällsbyggnads- förvaltningen
 • Åsa Mårdberg
 • Miljöinspektör
 • Tel: 0225-55 132
 • Skicka e-post

Besöksadress


Västra Långgatan 12
Tjänster och information
Externa länkar
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000