måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Bekämpningsmedel

Användning av kemiska bekämpningsmedel kan orsaka skador på miljön och kan leva länge i grundvattnet. Användningen är därför reglerat i lagstiftningen. Det finns bl.a. krav på utbildning för verksamhetsutövare som sprider kemiska bekämpningsmedel. Utbildning och tillstånd ges av Länsstyrelsen.

Anmälan

För spridning av bekämpningsmedel på följande platser krävs anmälan:

 • På vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpningsmedel som Jordbruksverket har meddelat
 • Banvall
 • Område större än 1000 kvadratmeter

Anmälan skickas in till Miljöenheten senast 4 veckor innan spridningen ska ske.

Tillstånd

För yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel krävs tillstånd på följande platser:

 • Tomtmark för flerbostadshus
 • På gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser
 • I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten
 • På vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • Inom vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns för dricksvattentäkterna i Nyberget, Lövåsen, Uppbo och Solvarbo-Uggelbo. Ansökan om tillstånd skickas in till Miljöenheten. Blankett för ansökan om att sprida bekämpningsmedel finns att hämta på hemsidan under Blanketter.

Vattenskyddsområden

Miljöenheten använder sig av simuleringsverktyget MACRO-DB i samband med handläggning av ansökningar om att sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdeen. Passa på i god tid att fundera ut vilka bekämpningsmedel som du kan tänkas behöva under kommande säsong. Testa gärna de bekämpningsmedel som du vill använda dig av i simuleringsverktyget om du har möjlighet. Skicka sedan in din ansökan i god tid så du hinner hitta ett alternativt om det skulle bli avslag. Använd samma beteckning för skiften i sprutjournalen, kartor mm så underlättar det för oss som ska hantera ansökan. Och glöm inte att skicka in sprutjournalen till miljöenheten efter avslutad spridning.

Mer information finns här:

Vad är MACRO-DB​öppnas i nytt fönster

Speciella regler inom vattenskyddsområden


Miljösanktionsavgift

Enligt miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut för följande överträdelser:

 • Att inte göra en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden innan spridning utförs
Sidan uppdaterad 2016-05-16 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Samhällsbyggnads- förvaltningen
 • Åsa Mårdberg
 • Miljöinspektör
 • Tel: 0225-55 132
 • Skicka e-post

Besöksadress


Västra Långgatan 12
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000