måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Miljö- och hälsoskydd

Samhällsbyggnadsförvaltningen granskar miljöfarliga verksamheters påverkan på  människors hälsa och miljö genom tillsyn, enligt miljöbalken. Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter, eller åtgärder, hittas i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och i miljöprövningsförordningen (2013:251). Se länkar till höger.

Taxa

I miljöbalken finns särskilda regler för hur kommunens tillsyn ska gå till. Det finns också bestämmelser om att kommunen får ta betalt av de som bedriver​ en miljöfarlig verksamhet. Principen bakom detta kallas "förorenaren betalar" och finns i en av EU:s regler, och man menar då att den som påverkar människans hälsa eller miljön ska betala myndigheternas kostnader för tillsynen. Avgifterna ska täcka myndigheternas kostnader för kontrollerna. Hur stor avgiften ska vara bestämmer kommunen själv i kommunfullmäktige. I skriften Vad betalar jag förPDF finns mer information om avgift för tillsyn.

Klagomål enligt Miljöbalken

Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder även klagomål på störningar såsom buller, vedeldning eller mögel i hyresbostad. För att Samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna utreda om ditt klagomål är en störning enligt miljöbalken, krävs att du fyller i blanketten Anmälan om störningWord, där du beskriver störningen. Men allra första bör du själv kontakta personen som orsakar störningen och påpeka att du störs.


Ska du starta verksamhet?

En del verksamheter, såsom ex. bilverkstäder, anläggningar för krossning av berg, skall göra en anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen innan verksamheten startar. Anmälan ska göras senast 6 veckor före start. Blankett för anmälan av miljöfarlig verksamhet hittas på kommunens hemsida. En lista på de verksamheter som är tillståndspliktiga (B-verksamhet) eller anmälningspliktiga (C-verksamhet) hittas i miljöprövningsförordningen (2013:251). Se länk till höger.

Sidan uppdaterad 2016-11-30 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • Åsa Mårdberg
  • Miljöinspektör
  • Tel: 0225-55 132
  • Skicka e-post

Besöksadress


Västra Långgatan 12
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000