lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Dricksvatten

Dricksvatten betraktas som ett livsmedel, och det är av stor betydelse att det håller god kvalité. Enligt gällande lagstiftning ska alla livsmedels- verksamheter, inkl. dricksvattenanläggningar registreras. Registrering görs via särskild blankett som skickas ifylld till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tillsyn över dricksvattnet

Samhällsbyggnadsförvaltningen utövar tillsyn över de vattenverk som omfattas av dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:3). Det är de vattenverk som antingen försörjer 50 personer eller mer, eller tillhandahåller mer än 10 m3 dricksvatten per dygn. Dessutom ska de dricksvattenbrunnar som ingår i en livsmedelsverksamhet leva upp till dricksvattenföreskrifternas kvalitétskrav.

Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten är ansvarig för att dricksvattnet klarar gällande kvalitétskrav. Verksamhetsutövaren ska upprätthålla ett system för egenkontroll där bl.a. rutiner för allmänna hygienregler, provtagningsrutiner och HACCP ska finnas med. Verkets provtagningsprogram ska fastställas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Enskilda brunnar

Enskilda hushåll med egen vattentäkt omfattas inte föreskrifterna. Det innebär att Samhällsbyggnadsförvaltningen inte kontrollerar dem. Det är upp till fastigehtsägaren själv att se till att dricksvattnet i den egna brunnen håller god kvalitét. Livsmedelsverket har tagit fram "Råd om enskild vattenförsörjning". Behöver du hjälp med provtagning av ditt dricksvatten kan du vända dig till ett laboratorium som utför dricksvattenanalyser.

Sidan uppdaterad 2016-11-25 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • .
  • Miljöinspektör
  • Tel: 0225-55 198
  • Skicka e-post

Besöksadress


Västra Långgatan 12
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000