måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Radon

Uran förekommer naturligt i berggrunden. När uranet sönderfaller bildas andra radioaktiva ämnen, bland andra radium och radon.
Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Vid sönderfallet sänder radondöttrarna ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas i bostäder som olägenhet för människors hälsa.

Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är att mäta. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Beroende på varifrån radonet kommer och på hur hög halten är finns sedan ett antal åtgärder för att sänka den. Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. För rökare är risken särskilt stor.

Riktvärden

 • Överskrider radonhalten 200 Bq/m3 i bostaden eller lokalen anses det utgöra olägenhet för människors hälsa.
 • Är radonhalten i dricksvatten högre än 1000 Bq/l bedöms vattnet som otjänligt.

  Om riktvärdet överskrids kan Samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och byggkontor kontaktas för att diskutera eventuella åtgärder.

Mätning
Ansvaret för att mäta och eventuellt vidta åtgärder för att minska radonhalten ligger på fastighetsägaren. Lämpliga tillfällen när du bör mäta radonhalten är när du bygger eller köper ett hus, bygger om eller till eller ändrar ventilation/uppvärmning.

Radon mäts normalt genom att man beställer mätdosor från ett laboratorium. Du packar då upp dessa enligt anvisningarna, låter dem ligga minst två månader och sänder sedan tillbaka dem. Någon vecka senare får du resultatet. Mätningen ska göras under ”eldningssäsongen”, dvs. oktober – april. Kommunen rekommenderar att du vänder dig till det som kallas för ett ackrediterat laboratorium. Dessa hittas via myndigheten SWEDAC (www.swedac.se). Du kan också vända dig till Miljö- och byggenheten för att få hjälp.

Kommunen har också skaffat en enkel och lättanvänd radonmätare. Med denna kan du på runt en vecka få en indikation på radonhalten i olika delar av bostaden. Den kan därför också vara lämplig att använda för att se om olika förändringar påverkat halten. Hör av dig till oss på Miljöenheten om du vill låna mätaren.

Spårning och sanering av radon
Radon kan komma från flera olika källor – främst byggmaterialet, marken och hushållsvattnet. Vilka åtgärder som kan vidtas beror i hög grad på varifrån radongasen kommer, men förbättring av ventilation, tätning av sprickor i bottenplatta, rörgenomföringar etc. hör till de vanliga åtgärderna. Om du själv har svårt att se vad du kan göra eller behöver hjälp med kostnadsberäkningar etc. kan det vara värt att anlita en särskild radonkonsult. Sådana kan exempelvis hittas via branschföreningen Svensk Radonförening – www.svenskradonforening.se.

Radonbidrag
Tidigare fanns statliga bidrag för att åtgärda radonhalter högre än 200 Bq/m3. Dessa har nu avskaffats.

Sidan uppdaterad 2016-06-21 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Samhällsbyggnads- förvaltningen
 • Staffan Jansson
 • Miljöinspektör/Biolog
 • Tel: 0225-55 382
 • Skicka e-post
 •  
 • Byggnadsinspektörer
 • Helena Olander
 • Tel: 0225-55 193
 •  
 • Christer Eriksson
 • Tel. 0225-55157
 • Skicka e-post

Besöksadress


Västra Långgatan 12
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000