måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Tobak

För den som utsätts för tobaksrök, direkt eller indirekt, ökar risken markant för att drabbas av cancer, hjärt-kärlsjukdomar och allergier.

Alla har rätt att vistas i en rökfri miljö.

Rökning är förbjuden:

  • i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom, på skolgårdar och på motsvarande områden för förskolor och fritidshem
  • i lokaler för hälso- och sjukvård
  • i lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
  • på inrikes kollektivtrafik, lokaler och andra utrymmen som är avsedda för den som reser med sådana färdmedel, samt
  • i lokaler där en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning anordnas.

Från och med den 1:a juni 2005 ska alla serveringar i Sverige vara helt rökfria. Lagen gäller alla ställen där man säljer mat eller dryck för förtäring.

Rökning får däremot ske vid servering utomhus, eller om rökrum med separat ventilation inrättas. Se även Folkhälsoinstitutets hemsida, länk till höger.

Alla som ska sälja tobak måste anmäla detta till kommunen där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas till Socialkontoret.

Från och med 2014 samarbetar kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Smedjebacken, Ludvika, Hedemora och Säter kring en gemensam nämnd och handläggarkontor för frågor kring alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Du som har frågor kring denna tillsyn bör därför vända dig till kontoret i Falun.

Frågor om rökfria miljöer sköts dock av Samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och byggenhet.

Sidan uppdaterad 2016-05-19 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Säters Kommun
  • Staffan Jansson
  • Biolog/Miljöinspektör
  • Tel: 0225-553 82

ATL-Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

 

Falun - Stora torget,                  Stadshuset 2 tr.

Tel: 023-830 70

Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000