lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Lokaler

Anmälan

Vid start av vissa typer av rörelser krävs att en anmälan görs till Samhällsbyggnadsförvaltningen enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Lokaler som ska anmälas är:

  • Tatuering, piercing och fotvård där allmänheten erbjuds "hygienisk behandling".
  • Lokaler för undervisning, t.ex. skolor och förskolor
  • Bassängbad som är öppna för allmänheten

Syftet är att Samhällsbyggnadsförvaltningen ska känna till verksamheten och t.ex. i förväg kunna diskutera utformningen av lokalerna och bedöma vilken påverkan verksamheten kan få för omgivningen.

Egenkontroll

Den som driver en anläggning som är tillstånds- eller anmälningspliktig är också skyldig att utföra s.k. egenkontroll. Detta innebär bl. a. att det ska finnas en ansvarsfördelning, dokumenterade rutiner för att kontrollera utrustning och för att bedöma riskerna med verksamheten. Verksamhets- utövaren ska också förteckna de kemiska produkter som används och som kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt. Närmare information om egenkontroll finns i förordningen. Se länk till höger.

Tillsyn

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsyn över hälsoskyddet vid anmälningspliktiga verksamheter, men också över ett flertal andra, som t.ex. friseringar, massörer, hotell, campingplatser, behandlingshem etc. Har du synpunkter på exempelvis städ- eller hygienrutiner på dessa typer av anläggningar kan du därför vända dig till Samhällsbyggnads- förvaltningen.

Sidan uppdaterad 2016-06-21 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • Staffan Jansson
  • Miljöinspektör
  • Tel: 0225-55 382
  • Skicka e-post
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000