måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Hälsoskydd

För att uppnå god och hälsosam livsmiljö behöver människors hälsa skyddas mot olägenheter och störningar. En störning kan exempelvis vara bristfällig ventilation, buller, mögel, för hög eller låg temperatur, förorenat dricksvatten, lukt eller skadedjur.

En av Samhällsbyggnadsförvaltningens uppgifter inom hälsoskyddsområdet är att finnas till hands med förebyggande information och råd till allmänhet och verksamhetsutövare. Myndigheten bedriver kontinuerlig tillsyn över verksamheter och lokaler där allmänheten vistas. Inspektioner sker både i förebyggande syfte och vid misstanke om olägenhet, t.ex. efter klagomål från allmänheten. Även hyresbostäder omfattas av hälsoskyddsarbetet.

Vid klagomålsärenden uppmanas berörda parter att först försöka lösa frågan på egen hand innan Samhällsbyggnadsförvaltningen inkopplas. Om berörda inte kan komma överens och problemet kvarstår bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen om klagomålet är befogat, och handlägger i så fall ärendet med stöd av miljöbalken.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Kommunen har lokala hälsoskyddsföreskrifter. Är du intresserad av att läsa dem går det bra att klicka på länken Lokala hälsoskyddsföreskrifterWord.

Sidan uppdaterad 2016-06-21 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • Staffan Jansson
  • Miljöinspektör
  • Tel: 0225-55 382
  • Skicka e-post

Besöksadress


Västra Långgatan 12
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000