torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Djur

Skyddsjakt

Ansvaret för skadedjur eller djur som upplevs som en olägenhet ligger i första hand på fastighetsägaren. Tänk på att problem med skadedjur framförallt ska förebyggas.
 
Skyddsjakten görs på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen, och utförs av skyttar som har tillstånd av polisen att avlossa skott inom område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse och allmänna platser. Skyttarna färdas då i egna bilar som under jakten är utrustade med skyltar som informerar om att skyddsjakt pågår. Skytten bär också en väst märkt viltvårdare. Kommunen kan anlita skyddsjägarna t ex om det finns stora fågelflockar på kommunala badplatser eller skadedjur som orsakar problem i tätbebyggda områden. Avskjutning utförs i de fall som anses absolut nödvändiga för att skydda människors hälsa. Skyddsjakten är ett av många sätt att förebygga skador som viltet kan orsaka eller av hänsyn till allmän hälsa, säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse. (Jaktförordningen § 23A 1: punkten) Skyddsjakten ska ske under normalt gällande jakttid för viltet ifråga men i trängande fall kan den även utföras utanför normal jakttid. Man bör tänka på att skyddsjakt många gånger endast ger en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det också viktigt att försöka hitta en andra lösningar.

Vill du ha kontakt med en kommunal skyddsjägare, eller om du har frågor eller synpunkter går det bra att kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Giftormar

Det krävs tillstånd från Samhällsbyggnadsförvaltningen för hållande av giftormar inom område med detaljplan. För djurhållningen finns särskilda anvisningar att följa. Anvisningarna hittas i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna som hittas under fliken Hälsoskydd.

Hundar och katter

Våra sällskapsdjur är en stor källa till glädje. Samtidigt kan en grannkatt som förorenar i sandlådan eller en hund som skäller hela dagarna bli problem för grannarna. Det är därför viktigt att tänka på att det alltid är djurägaren som är ansvarig för sitt djur. Nedan följer några välmenta råd till dig som djurägare och bor i tätbebyggda områden:

  • Kastrera hankatter och sterilisera honkatter; då minskar deras könsdrift och vandringslust  och revirhävdande avtar.
  • Ha god uppsikt över ditt djur vid utevistelse t ex genom att använda band eller koppel.
  • Se till att katter inte förorenar rabatter, sandlådor, grusgångar etc. Det kan vara bra att erbjuda en toalettlåda utomhus, så kan katten göra sina behov i den. Rengör lådan dagligen.
  • ID-märk dina djur; då kan upphittade katter och hundar lätt identifieras och återlämnas till sin ägare.
  • Vaccinera dina djur och avmaska dem regelbundet/vid behov.
  • Lyssna med dina grannar om de upplever någon störning; det kan ofta vara lättare att prata om när du tar initiativet till samtalet.

Du som känner dig störd av andras sällskapsdjur bör i första hand vända dig till djurägaren för att resonera om hur ni kan komma tillrätta med problemen — kanske är denne inte medveten om de störningar du upplever? Om du trots detta har påtagliga problem kan du vända dig till miljö- och byggkontoret.
 

Trafikskadat djur 

Omhändertagande av trafikskadat vilt sker under dygnets alla timmar året runt. Om en olycka inträffar skall kontakt tas med Polisen.

Djurskydd

Det övergripande målet med djurskyddsarbetet är att alla djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Enligt riksdagsbeslut har kommunernas ansvar för offentliga kontroller av djurskydd överförts till Länsstyrelsen.

Sidan uppdaterad 2016-06-21 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • Staffan Jansson
  • Miljöinspektör
  • Tel: 0225-55 382
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000