måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Sopornas ABC

Batterier


Bilbatterier innehåller bly och andra miljöfarliga ämnen. Dessa lämnas till någon bensinstation eller sorteringscentralen.
Alla övriga batterier är inte miljöfarliga, men ta för vana att lämna dem i de röda batteriholkarna vid återvinningsstationerna eftersom de är svåra att skilja åt!

Farligt avfall


Farligt avfall kan orsaka stora skador på både människors hälsa och miljön samt förstöra viktiga processer i reningsverken. Farligt avfall får därför inte lämnas med hushållssoporna eller spolas ned i avloppet. Det lämnas gratis till Sorteringscentralen eller till den speciella miljöbuss som åker runt i kommunen enligt separat schema två gånger per år. Upplysningar om schemat lämnas på telefon 0225-55 145. Avfallet lämnas om möjligt i originalförpackning eller i annan tät förpackning med märkning av innehållet. Blanda aldrig olika slags kemikalier. Mediciner och kvicksilvertermometrar kan också lämnas till apoteket.

Grovsopor


Grovsopor från hushållen kan under hela året kostnadsfritt lämnas på sorteringscentralen under öppettider. Grovsopor är ett samlingsbegrepp för allt avfall från hushåll som inte kan lämnas
vid återvinningsstationerna eller lämnas i sopkärlet. Sortera dina grovsopor i följande typer: Vitvaror (hanteras med försiktighet så att inte skadligt kylmedium läcker ut), Metaller och Brännbart.

Källsortering


Källsortering innebär att man sorterar avfallet där det uppstår. Hemma sorterar du först bort det farliga avfallet, som måste tas hand om på ett speciellt sätt. Därefter det som kan återanvändas, återvinnas eller komposteras. Det som sedan blir kvar efter källsorteringen läggs i sopkärlet.

Elavfall


Regel; Allt med sladd eller batteri ska samlas in. Från och med den 1 juli 2002 så finns det ett producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Företag som tillverkar, importerar eller säljer elektriska eller elektroniska produkter har ansvar för att se till att uttjänta, kasserade, elektriska produkter tas omhand för återvinning eller destruktion. Detta gäller i princip alla apparater som behöver ström från elnätet eller via ett batteri. Även glödlampor och övriga ljuskällor omfattas av producentansvaret.
Produkterna kan lämnas på två sätt.
1. Om du t ex köper en ny TV, brödrost, diskmaskin eller mobiltelefon är säljaren skyldig att vid inköpstillfället ta emot en motsvarande kasserad apparat. Säljaren är dock inte skyldig att
ta emot en gammal TV om du köper en mobiltelefon och han är endast skyldig att ta emot samma antal apparater som du köper nya.
2. Du kan kostnadsfritt lämna ditt el- och elektronikskrot till kommunens sorteringscentral. Företagens branschorganisation, Elkretsen i Sverige AB och kommunerna har träffat ett avtal om samarbete kring återvinningen.

Sophämtning


Ditt hjulförsedda kärl töms från sopbilen med en automatisk lyftarm, s.k. sidlastare, därför bör du tänka på detta;
Du kan placera kärlet var du vill på tomten alla dagar utom tömningsdagen. Då måste kärlet stå vid vägkanten och med hjulen vända mot tomten och inte för nära staket eller postlådor. Tänk på att sopbilens hämtarm når längst 1,6 meter. Tag för vana att ställa ut kärlet kvällen före tömningsdagen. Vi tömmer även "röda dagar".

Återanvändning


Saker som du själv inte har någon användning för, men som skulle kunna användas av någon annan bör lämnas till loppmarknad, auktion eller affär för begagnade varor.

Återvinningsstationer


Vid dessa lämnar du:
  • PAPPERSFÖRPACKNINGAR, alla typer av förpackningar av papper — större
  • kartonger/wellpappbitar lämnas på sorteringscentralen
  • TIDNINGAR/RETURPAPPER, tidningar, reklamblad, skrivpapper etc., dock ej kuvert och "post-it-lappar" som läggs i hushållssoporna (oavsett ev fönster eller miljömärkning)
  • GLAS, sorteras i färgat och ofärgat
  • PLASTFÖRPACKNINGAR, både mjuka och hårda
  • METALLFÖRPACKNINGAR
  • BATTERIER (SMÅ), läggs i batteriholken, (bilbatterier lämnas till försäljningsstället)
Förpackningar av olika material tas isär om detta är möjligt, annars sorterar man efter det material som utgör största delen av förpackningen. Plastpåsar med metallfolie kan vara svårsorterade — knyckla ihop dem och lägg med metall om den håller formen och med plasten om den vecklar ut sig igen.
Sidan uppdaterad 2016-06-21 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000