måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Tidigare kulturpristagare

Kulturpriset år 2014 har tilldelats två personer

Piparns Sven-Erik Johansson

Med motivering: För ett mångårigt engagemang som dansledare och ordförande för St.Skedvi folkdanslag. För hans stora insats som kulturbärare av den folkliga danstraditionen. Samt för folkdanslagets insats att bevara och förmedla vårt gemensamma kulturarv till ett oändligt antal människor i bygden.


”PortSven” Johansson
Motivering: För bedriften att skriva den lokalhistoriska boken ”101 åringen som stannade kvar”. Där beskrivningarna av sjukhuset förändring ger lokalhistorisk kunskap och bidrar till förankring i bygden. Samt för hans pedagogiska insatser som ideell språklärare under många år i Säter.Ungdomskulturstipendium år 2014 har tilldelats

Alexander Dellerhagen
Motivering :För hans stora begåvning som jazzartist som han visat i flera musikgrupper i Säter och Dalarna, och som en uppmuntran till fortsatt utbildning efter musikkonservatoriet.

2014 Piparns Sven-Erik Johansson, Stora Skedvi folkdanslag och "PortSven" Johansson, lokalhistorisk bok.

2013 Annelie Rosendahl Orrboes, Dansen vid Kvarnbron

2012 Föreningen Konstspaning

2011 Rune Stornils, Nostalgidagarna

2010 Marianne Eriksson, Kulturella mötesplatser

2009 Göran Hellgren, Folkmusik

2008 Jon Bodin, Säter, Lokal kulturhistoria

2007 Stefan Lindfors och Barbro Bergström, Säter, Biografmuséet och Folkets Hus

2006 Lennart Andersson, Falun, Lokal historia

2005 Leif Olofsson, Säter, Lokal historia
 
2004 St.Skedvi hembygdsförening, St.Skedvi, Museiverksamhet och lokal historia
 
2003 Maria Hultén, Stockholm, Musik
 
2002 Marie Lennestig,Säter Museiverksamhet

2001 Barbro Johansson, Gustafs, Museiverksamhet
 
2000 Marit Ähdel-Franzén, Säter, Musikteater
 
1999 Elof Almgren, Säter, Lokalhistoria
 
1998 Ulla Ericsson, Torsång, Folkbildning och litteraturfrämjande verksamhet
 
1997 Carl Thomas Lundblad, Säter, Musik och ishockey  
 
1996 Greta Carlsson, Arkhyttan, Lokal kulturhistoria

1995 Rune Lindsten, Säter, Musik
 
1994 Erik Reyier, Norbo, Lokal kulturhistoria
 
1993 Ingegerd Hansson, Gustafs, Musik

1992 Per Ferne, Arkhyttan, Konsthantverk, foto
 
1991 Gudrun Magnusson, Gustafs, Österby, Bildkonst
 
1990 Åke Gessbo, Säter, Kulturpolitik

1989 Sven Carlsson, Arkhyttan, Lokal kulturhistoria

1988 Molly Johnson, Gustafs, Österby, Författarskap
 
1987 Urban Falk, Säter, Teater

1986 Nisshyttan-Embjörs Byalag, Nisshyttan, Lokal kulturhistoria

1985 Lars Wikström, Bispberg, Bildkons

1984 Rut "Snurran"Johansson, St. Skedvi, Musik

1983 Ragnar Eriksson, Säter, Folkdans

1982 Holger Unnerud, Säter, Lokal kulturhistoria
 
1981 Gunnar Nyberg, Gustafs, Bildkonst, musik
 
1980 Janne Dahl, Ulfshyttan, Bildkonst
 
1979 Sigvard Eriksson, Säter, Musik
 
1978 Erik Arkfors, St. Skedvi, Lokal kulturhistoria
 
1977 Sven Sjöberg, Torsång, Lokalhistoria  

1976 Karl-Arthur Lundblad, Säter, Musik

Sidan uppdaterad 2014-12-17 av Josefina Olerås
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Kulturförvaltningen
  • Anette Stengård
  • Kulturchef
  • Tel: 0225-55 134
  • Skicka e-post
  •  
  • Karin Hästö
  • Kultursekreterare
  • Tel: 0225-55 189
  • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000