måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kulturpris i Säters kommun

Kulturstipendium för unga är en uppmuntran till fortsatt kulturell utövning. Mottagare av stipendiet är unga kulturutövare (12-26 år) som personligen har anknytning till Säters kommun. Mottagaren kan vara en enstaka person eller en väl sammanhållen grupp, vilka nomineras för en gemensam kulturell insats.

Kulturpriset i Säters kommun tilldelas person eller grupp som ideellt bidragit till att utveckla kommunens kulturliv. Priset kan erhållas för förtjänstfullt bedrivande av verksamhet inom musik, teater, lokalhistoria, museiverksamhet, bildskapande, författarskap eller inom verksamhet som främjar läsning, m.m.

Kulturnämnden beslutar vem som ska tilldelas priset. Priset delas ut på kommunfullmäktiges sista möte för året.

Förslag på mottagare inlämnas till kulturförvaltningen.

Sidan uppdaterad 2015-09-29 av Pia Eskola
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Kulturförvaltningen
  • Anette Stengård
  • Kulturchef
  • Tel: 0225-55 134
  • Skicka e-post
  •  
  • Karin Hästö
  • Kultursekreterare
  • Tel: 0225-55 189
  • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000