lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Läsmys med katt!

Så lånar du

Avgifter
Det kostar inget att låna, men om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid får du en förseningsavgift på 20 kronor. Barn under 15 år betalar ingen förseningsavgift.

Från 2/2 2015 kan du välja att betala förseningsavgiften på 20 kr eller låna en ny bok, så tas förseningsavgiften bort.

Detta genomförs under en provperiod till och med september 2015.


Om du skadar eller förlorar utlånat material uttages avgift enligt särskild prislista. (Biblioteket ansvarar inte för eventuella skador som utlånat material kan förorsaka på låntagarens uppspelningsutrustning).

Om du dröjer alltför länge med att lämna tillbaka försenade böcker spärras ditt lånekort tills du betalat. För böcker, tidskrifter, cd, fakta-dvd och musik-dvd är gränsen 36 dagar innan kortet spärras. För spelfilmer på dvd är gränsen 12 dagar.

Fjärrlån
Material som vi inte har kan ibland lånas in från andra bibliotek.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

E-böcker

Läs mer om hur du lånar e-böcker från biblioteket.

Lånekort
Lånekort får man gratis mot uppvisande av giltig fotolegitimation.

Lånekortet är en personlig värdehandling. Förlorat lånekort spärras så snart som möjligt. Nytt lånekort skrivs ut mot en avgift om 10 kronor.

Lånetid
Du får normalt låna böcker i 4 veckor. Lånetiden för filmer är 3 dagar eller 14 dagar och årets tidskrifter är 1 vecka.

För böcker och cd-böcker som är reserverade är lånetiden 2 veckor. Detta för att det inte ska bli så långa köer och så att fler ska kunna låna.

Omlån
Om det du lånat inte är reserverat av någon annan kan du begära omlån (max två gånger). Du kan göra omlån antingen genom att kontakta oss eller genom att gå in under rubriken "Dina uppgifter" i bibliotekskatalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du lånat något hos oss får du ett kvitto där den aktuella lånetiden finns angiven.

Skollån
Du som är lärare kan få ett skollånekort. Med det kortet lånar du böcker som du ska använda i undervisningen och får då åtta veckors lånetid. Kortet är ditt personliga kort och är alltså inte knutet till en särskild klass. Om du vill förvarar vi lånekortet på biblioteket.

Åldersgränser
För att låna filmer och cd-romspel ska du ha fyllt 15 år.

Övertidsvarning
Övertidsvarning innebär att biblioteket skickar ut en påminnelse med e-post ett par dagar innan lånetiden går ut.

Du kan själv anmäla dig till tjänsten via bibliotekets katalog under Dina uppgifter - Information. Logga in och kryssa i rutan för övertidsvarning längst ner på sidan. Glöm inte att skriva in din e-postsadress också!
Det går också bra att komma till biblioteket och anmäla att du vill få övertidsvarningar.

Observera att du som låntagare alltid är ansvarig för att följa bibliotekets regler och lämna tillbaka lånen i tid. Övertidsvarningen är en extra tjänst, som hjälper dig att komma ihåg.

Sekretess och Personuppgifter


Bibliotekspersonalen får inte lämna ut uppgifter om dig och de lån eller reservationer som du gör.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SFS nr: 2009:400
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 2009-05-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2009:1419

Utdrag ur lagtexten:
40 kap. Sekretess till skydd för enskild hos övriga
myndigheter och i övriga verksamheter

Biblioteksverksamhet
3 § Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i
register om en enskilds lån, reservation eller annan form av
beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till
denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Personuppgiftslag (1998:204)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SFS nr: 1998:204
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1998-04-29
Ändrad: t.o.m. SFS 2009:827

Sidan uppdaterad 2015-11-02 av Pia Eskola
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
Besök gärna vår blogg!
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000