måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Övergripande mål

I Säters kommun skall alla människor ha en trygg och säker miljö. Brand- och olycksriskerna skall genom aktiva åtgärder fås att fortlöpande minska. Detta skall särskilt gälla risker för och skador på människor, miljö, egendom och oersättliga värden.  

Det övergripande målet skall nås genom samarbete mellan kommunens förvaltningar, näringsliv, organisationer, andra samhällsorgan och andra kommuner. Varje förvaltning bär huvudansvaret för säkerheten inom sitt verksamhetsområde. Säkerhetsarbetet skall dessutom inriktas så att invånarna genom ökad riskmedvetenhet och kunskap själva i högre grad kan verka för som egen säkerhet.

Sidan uppdaterad 2015-08-05 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000