torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Säkerhetsarbete i kommunen

För att öka säkerheten och tryggheten i kommunen ska varje kommun ha ett handlingsprogram för att förebygga olyckor.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är Säters kommun skyldig att ta fram kommunala handlingsprogram. Handlingsprogrammet är också en redovisning för kommunens medborgare angående ambitionsnivån vad gäller skydd mot olyckor och ett underlag för statens tillsyn av kommunen.

Kommunens handlingsprogram för perioden 2015-2018 är under revison, men kommer att redovisas senast december 2015.


Sidan uppdaterad 2015-08-05 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000